Warszawska 12
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 647 40 32

Technika grzewcza

PROJEKTY SIECI I PRZYŁĄCZY GAZOWYCH

 • Przygotowanie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci gazowej,
 • Uzyskanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę
 • Opracowanie kosztorysów ślepych, inwestorskich, specyfikacji technicznych

PROJEKTY INSTALACJI GAZOWYCH

 • Przygotowanie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia gazu,
 • Skierowanie do kompetentnego kominiarza w celu uzyskania opinii kominiarskiej
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii
 • Wykonanie pomiarów i inwentaryzacji lokalu/budynku
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Opracowanie projektowej charakterystyki energetycznej lokalu (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę)
 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę
 • Opracowanie kosztorysów ślepych, inwestorskich (w razie konieczności)

PROJEKTY KOTŁOWNI GAZOWYCH

 • Przygotowanie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia gazu,
 • Skierowanie do kompetentnego kominiarza w celu uzyskania opinii kominiarskiej
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii
 • Wykonanie pomiarów i inwentaryzacji lokalu/budynku
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Opracowanie projektowej charakterystyki energetycznej lokalu (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę)
 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę
 • Opracowanie kosztorysów ślepych, inwestorskich (w razie konieczności)


  ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

Realizacje

Współpraca

EM-PROJEKT FHU MALINOWSKA EWA 

BIURO@EMPROJEKT.JGORA.PL

malinowskijarek@tlen.pl

ul. Warszawska 12

58-500 Jelenia Góra 

tel: 75 647 40 32

W czym możemy pomóc

 • projekty sieci i przyłączy gazowych
 • projekty instalacji gazowych
 • projekty kotłowni
 • adaptacje projektów typowych 
 • w zakresie instalacji sanitarnych
 • projekty sieci i przyłączy wodociągowych
 • projekty sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 • projekty sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
 • projekty oczyszczalni ścieków