Warszawska 12
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 647 40 32

Technika sanitarna

ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

 • Przygotowanie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia mediów
 • Opracowanie/ adaptacja dokumentacji projektowej
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii

PROJEKTY SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

 • Przygotowanie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej,
 • Uzyskanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie
 • Opracowanie kosztorysów ślepych, inwestorskich, specyfikacji technicznych

PROJEKTY SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ / DESZCZOWEJ

 • Przygotowanie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej/ deszczowej,
 • Uzyskanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie
 • Opracowanie kosztorysów ślepych, inwestorskich, specyfikacji technicznych

PROJEKTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 • Wykonanie niezbędnych badań geologicznych
 • Uzyskanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej
 • Wykonanie bilansu ścieków, wybór technologii oczyszczania ścieków oraz określenie odbiornika ścieków
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków i wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika ( w razie konieczności
 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę
 • Opracowanie kosztorysów ślepych, inwestorskich (w razie konieczności)

PROJEKTY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH …..

 • Projekty wewnętrznych instalacji opracowujemy na podstawie materiałów przekazanych przez architektów
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii

OPERATY WODNO-PRAWNE

 • Wykonujemy operaty wodno-prawne  w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych, ścieków oczyszczonych do odbiorników itp.

 

Realizacje

Współpraca

EM-PROJEKT FHU MALINOWSKA EWA 

BIURO@EMPROJEKT.JGORA.PL

malinowskijarek@tlen.pl

ul. Warszawska 12

58-500 Jelenia Góra 

tel: 75 647 40 32

W czym możemy pomóc

 • projekty sieci i przyłączy gazowych
 • projekty instalacji gazowych
 • projekty kotłowni
 • adaptacje projektów typowych 
 • w zakresie instalacji sanitarnych
 • projekty sieci i przyłączy wodociągowych
 • projekty sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 • projekty sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
 • projekty oczyszczalni ścieków